Membuat tuntutan

Kami sentiasa ada untuk meringankan beban anda. Biar kami bantu untuk memastikan anda melalui proses tuntutan yang cepat dan bebas tekanan. Ikuti 3 langkah mudah berikut:

Langkah 1

Muat turun dan lengkapkan borang berikut

Langkah 2

Klik pada produk di mana tuntutan ingin dibuat untuk melihat senarai dokumen-dokumen yang perlu anda perolehi dan hantar

ezCover

Kematian

 • Laporan Polis
 • Sijil Kematian
 • Laporan Bedah Siasat
 • Salinan Sijil Takaful
 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Lesen Memandu (hanya untuk kemalangan
  kenderaan motor sahaja)

Bukan Kematian

 • Laporan Perubatan
 • Laporan Polis
 • Salinan Sijil Takaful
 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Sijil Cuti Sakit
 • Lesen Memandu yang Sah (hanya untuk kemalangan kenderaan motor sahaja)
 • Salinan Surat Keluar Hospital
 • Bil asal hospital (hanya untuk Tunai Kecemasan)

Nota:
Untuk tuntutan kemalangan trafik, pelanggan harus mematuhi undang-undang trafik Malaysia sewaktu kejadian kemalangan.
Untuk tuntutan sjil cuti sakit, pelanggan haruslah mempunyai cuti sakit selama 28 hari berturut turut

ezPrime

Kematian

 • Laporan Polis
 • Sijil Kematian
 • Laporan Bedah Siasat
 • Salinan Sijil Takaful
 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Lesen Memandu (hanya untuk kemalangan
  kenderaan motor sahaja)

Bukan Kematian

 • Laporan Perubatan
 • Laporan Polis
 • Salinan Sijil Takaful
 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Sijil Cuti Sakit
 • Lesen Memandu yang Sah (hanya untuk kemalangan kenderaan motor sahaja)
 • Salinan Surat Keluar Hospital
 • Bil asal hospital (hanya untuk Tunai Kecemasan)

Nota:
Untuk tuntutan kemalangan trafik, pelanggan harus mematuhi undang-undang trafik Malaysia sewaktu kejadian kemalangan.
Untuk tuntutan sjil cuti sakit, pelanggan haruslah mempunyai cuti sakit selama 28 hari berturut turut

ezCergas

Trafik

 • Laporan Perubatan
 • Laporan Polis
 • Laporan Bedah Siasat
 • Salinan Sijil Takaful
 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Lesen Memandu (hanya untuk kemalangan
  kenderaan motor sahaja)
 • Bil asal hospital (hanya untuk Pembedahan Utama & Tunai Kecemasan Pesakit Luar)

Bukan Trafik

 • Laporan Perubatan
 • Laporan Bedah Siasat
 • Salinan Sijil Takaful
 • Salinan Kad Pengenalan
 • Salinan Lesen Memandu (hanya untuk kemalangan
  kenderaan motor sahaja)
 • Bil asal hospital (hanya untuk Pembedahan Utama & Tunai Kecemasan Pesakit Luar)

Nota:
Untuk layak membuat tuntutan, pelanggan mestilah dimasukkan ke wad hospital sekurang-kurangnya 24 jam dalam tempoh 48 jam kejadian kemalangan.
Untuk tuntutan kemalangan trafik, pelanggan harus mematuhi undang-undang trafik Malaysia sewaktu kejadian kemalangan.
Untuk elaun tambahan akibat kemalangan motosikal, pelanggan hendaklah membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam selepas kemalangan.

Langkah 3

Hantarkan dokumen-dokumen tuntutan anda (dari Langkah 1 & 2) melalui pos atau serahan tangan kepada kami

 

Zurich General Takaful Malaysia Berhad (1260157-U)
Level 23A, Mercu 3,
No 3, Jalan Bangsar, KL Eco City
59200 Kuala Lumpur, Malaysia
Call Centre: 1-300-888-622